Morava Sh.p.k. kryen shërbim të plotë në sektorin HORECA duke pajisur klientët e saj me paisjet profesionale të nevojshme për pregatitjen e kafes, si aparati i ekspresit, mulli për bluarje, etj. Gjithashtu ofron asistencë për paisjet dhe cilësinë e produktit, si dhe trajnime. Kompania kryen shërbime dhe në zyra me aparate ekspresi jo profesionale që punojne me pods ose kapsula.
Morava Sh.p.k. organizon trajnime të plota të baristëve duke i informuar mbi kafenë, pregatitjen e saj si dhe produkteve të tjera me bazë kafeje, pregatitjen e çokollatave të shkrira, etj. Gjithashtu baristët trajnohen dhe pajisen me informacionin e nevojshëm për pajisjet që duhen për pregatitjen e këtyre produkteve, si aparati i ekspresit të kafesë dhe mulliri. Këto trajnime zhvillohen nga instruktorë të kualifikuar për fushat përkatëse.

Makine ekspresi e vogël Makinë ekspresi profesionale Mulli për bluarjen e kafesë